Jsme specialisté na pěstování rostlin pro zelené střechy

V českém prostředí předpěstované rozchodníkové koberce, rozchodníkové kazety, řízky rozchodníků, rostliny v multiplatech

Všechny naše rostliny jsou vypěstované v České Republice!

<a id=“onas” name=“onas”></a>

BENEFITY

Rychlá komunikace s českým partnerem. Rychlá a levná distribuce. Rostliny s českým původem.

KNOW-HOW

Pěstujeme pod vlastním
know-how v podmínkách českého klimatu v lokalitě Mělnicka.

INTEGRITA

Komunikujeme na všech úrovních projektu od investorů, developerů, architektů, projektantů až po realizační firmy.

KOMPLEXNOST

Připravujeme nabídku kompletních systémů zelených střech včetně poradenství.

<a id=“onas2” name=“onas2”></a>

O NÁS

Ve firmě nás spojuje nadšení pro projekty, jejichž cílem je podpora a tvorba trhu se zelenými střechami.

Odpovědnost za životní prostředí
bereme velmi vážně
.

Není nám lhostejné, v jakém stavu ho zanecháme našim dětem. Zeleně v zastavěných plochách neustále ubývá, což mimo jiné vede k jejich výraznému oteplování. To platí jak pro jednotlivé budovy, tak pro celá města.

Střechy nabízejí volný prostor s ideálními podmínkami pro pěstování určitých typů rostlin, a tedy i šanci, jak zvětšit podíl zeleně ve stále se rozšiřující zástavbě.

Komplexností své činnosti podporujeme energeticky úspornou výstavbu, tzv. šetrné stavebnictví.

Více živé zeleně umožní efektivnější zadržování vody a její následné odpařování, díky kterému se okolí ochlazuje; výrazně se také snižuje prašnost prostředí. Díky zeleným střechám, stěnám a dalším zeleným plochám také vzniká prostředí, ve kterém nalézá domov mnoho užitečných druhů hmyzu a další fauny.

Abychom mohli všechny své cíle uskutečňovat na nejvyšší úrovni, nasbírali jsme mnoho zkušeností v Belgii, Nizozemsku, Německu a Švédsku.

Klademe si za cíl být spolehlivým partnerem investorům, developerským společnostem, architektům, projektantům i realizátorům všech typů staveb právě v oblasti dodávek kompletního řešení zelených střech, prodejem systémových řešení předních výrobců počínaje a dodávkou vegetační vrstvy konče. Pro dosažení dokonalého výsledku spolupracujeme s odborníky z řad zahradních architektů, projektantů, stavařů a dalších nezbytných profesí.

<a id=“skolka” name=“skolka”></a>

NAŠE ŠKOLKA

Základním prvkem pro splnění těch nejnáročnějších požadavků na realizaci zelené střechy je kvalitní rostlinný materiál. Námi nabízený materiál pochází z vlastního pěstebního areálu (školky), založeného na jaře roku 2016 v Obříství u Mělníka. Tato lokace byla pečlivě vybrána s ohledem na vlastnosti podloží, vhodné klimatické podmínky i odpovídající pěstební historii. Právě zdejší písčité podloží zaručuje vynikající propustnost. Výhodou je i fakt, že areál leží mimo záplavovou oblast. V rámci pěstební technologie jsme se drželi standardů FLL a následně standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačních souvrství zelených střech.

 Mezi prvními produkty nabízenými na jaře tohoto roku budou:

 • předpěstovaný rozchodníkový koberec,
 • řízky rozchodníků.

Zdrojem je pečlivě vybraný mix řízků z těchto 12 druhů rozchodníků:

Sedum album, Sedum album coral carpet, Sedum sexegulare, Sedum hispanicum „Minus“, Sedum lydium „Glauca“, Sedum reflexum, Sedum reflexum „Angelica“, Sedum lydium, Sedum acre, Sedum hybr. „Immergrunchen“, Sedum kampschaticum, Sedum spurium „Fuldaglut“

Řízky a sazenice jednodruhových rozchodníků budou dostupné v rámci výše uvedených druhů.

K pěstování rozchodníkového koberce používáme inovativní metodu optimalizovanou pro podmínky českého prostředí a trhu. Při výběru jednotlivých materiálových pěstebních profilů preferujeme dodavatele z České republiky.

<a id=“produkty” name=“produkty”></a>

PRODUKTY

Řízky rozchodníků SedumTopMix
 • extenzivní zelená střecha
 • rozhoz řízků po ploše
 • na 1m² je potřeba 100–150g
 • směs dodáváme minimálně z 6ti druhů

Sedum album, Sedum album coral carpet, Sedum sexangulare, Sedum hispanicum „Minus“, Sedum lydium „Glauca“, Sedum reflexum, Sedum reflexum „Angelica“, Sedum lydium, Sedum acre, Sedum hybr. „Immergrunchen“, Sedum kampschaticum, Sedum spurium „Fuldaglut“

 

Předpěstovaný rozchodníkový koberec SedumTopMat

Pokládka rozchodníkové rohože zajistí střeše okamžitý zelený efekt. Koberec je pěstován v naší školce minimálně rok pod závlahou a podle potřeby hnojen.

 • pokrytí minimálně 85%
 • výška: 2–4cm
 • váha v suchem stavu: 12–15kg/m²
 • váha v nasyceném stavu: 15–18kg/m²
 • expedice: 1,2 × 2m v roli – popřípadě dle přání zákazníka
 • druhovost: 6–8 druhů

Sedum album, Sedum album coral carpet, Sedum sexangulare, Sedum hispanicum „Minus“, Sedum lydium „Glauca“, Sedum reflexum, Sedum reflexum „Angelica“, Sedum lydium, Sedum acre, Sedum hybr. „Immergrunchen“, Sedum kampschaticum, Sedum spurium „Fuldaglut“

<a id=“spoluprace” name=“spoluprace”></a>

SPOLUPRÁCE

Naše společnost je členem Svazu zakládání a údržby zeleně,
sdružujícího podnikatele v oboru zahradní a krajinářské tvorby.

Důležité je pro nás i členství v České radě pro šetrné budovy. Ta integruje společnosti a organizace různých sektorů ekonomiky a podněcuje trh ke zkvalitnění procesů projektování, výstavby, renovace a provozování budov i urbanistických celků. Usiluje tím o vytvoření zdravého, prosperujícího a environmentálně i společensky ohleduplného prostředí, jehož posláním je zvyšovat kvalitu života.

Spolupracujeme též s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB), jež sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a z fakulty biomedicínského inženýrství. Právě tyto fakulty se společně zabývají tématem udržitelných budov.

Od ledna 2017 je možné žádat o dataci na realizaci zelené střechy. Výše dotace činí 500 Kč/m² zelené střechy, pokud splní podmínky dotace – www.novazelenausporam.cz.

<a id=“kontakt” name=“kontakt”></a>

Napište nám svůj požadavek, ozveme se vám zpět:

12 + 3 =

w

Přímý kontakt na obchodníka:

Hana Kocmanová

+420 605 700 561  | info@sedumtop.cz

Aktuality ze světa zelených střech

Zelené střechy a retence vody 

Jedním z hlavních benefitů zelených střech je retence vody. Výzkum prokázal, že ze zelené střechy odteče za rok 10 l vody oproti 30 000 l vody ze střechy normální (časové období 1 rok / plocha střech 300 m²) více zde

číst více

starší příspěvky »>

zelená střecha, rozchodníkový koberec, předpěstované rohože, koberce na zelené střechy, suchomilné rostliny, střešní zahrada, zahrada na střeše, vegetační souvrství, intenzivní zelená střecha, extenzivní zelená střecha, novazelenausporam